ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie oraz Biuletynu Informacji Publicznej szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły oraz BIP.
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe (accesskey):
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
    Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera skrótu]
    Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera skrótu]
    Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera skrótu]
    Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
 Tryb zmiany kontrastu w systemie Windows
Aby włączyć lub wyłączyć duży kontrast za pomocą klawiatury, naciśnij kombinację klawiszy lewy Alt + lewy Shift + Print Screen.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada  dyrektor szkoły.
    E-mail:
    Telefon: 55 231 29 28
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
    Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie
    Adres: Pilona 5, 82-310 Elbląg 2
    E-mail:
    Telefon: 55 231 29 28
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie, Pilona 5, 82-310 Elbląg 2
Do budynku prowadzą 2 wejścia:
- wejście główne od strony parkingu szkolnego
- wejście od strony placu zabaw - możliwość wjazdu wózka.  
Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
Sekretariat szkoły znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. W sekretariacie można uzyskać informacje dot. dalszego poruszania się po obiekcie. 
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze . 
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 5 dni przed planowaną wizytą) do sekretariatu szkoły.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-25 11:51:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-25 11:58:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-08 12:12:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »